Spring til indhold

Løkken Skulptursti

Løkken Skulptursti – en del af Kunststien

Vi er stolte af at kunne udvide Løkken Kunststi med endnu mere kunst i sommeren 2024:

“Løkken Skulptursti” er en tilføjelse til Kunststien – en sti i stien. Skulpturstien tilfører ruten 17 nye skulpturer skabt af billedhuggere og skulptører fra både ind- og udland. Disse nye værker fortolker, ligesom Lise Vestergaards kunst, FN’s 17 Verdensmål.

Projektet blev realiseret gennem støtte fra Spar Nord Banks “Det Lokale Løfte.”

Sponsorer inkluderer også Villa Vendel B & B, XL Byg Tømmergården Løkken, Sol og Strands “En Lokal Håndsrækning” samt Feriepartner Løkken.

De 17 nye skulpturer er placeret forskellige steder langs den 6 km lange rute og står alle på smukke granitsøjler. Vi håber, at disse værker giver hele familien mulighed for refleksion over de udfordringer, vi står overfor med hensyn til klima, fred og miljø. Vi håber også, at de vil bidrage til, at I nyder jeres gåtur i smukke Løkken endnu mere!

FN's 17 verdensmål på Løkken Skulptursti

“Please HELP” af Michael Behrend Hansen

Afskaffelsen af alle former for fattigdom er fortsat en af de største udfordringer for menneskeheden. Mens antallet af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom, er halveret – fra 1,9 milliarder i 1990 til 736 millioner i 2015 – kæmper alt for mange stadig med at få opfyldt deres mest basale menneskelige behov.
Kilde: FN’s Verdensmål.

 

OM MOTIVET:
Michael Behrend Hansen har i patineret bronze portrætteret et medmenneske – en tigger, der sidder på hug med et skilt og anmoder om hjælp. For vi er ikke alene i båden. Sagt med andre ord, vi er sammen i båden om, at ingen skal leve i armod, og at vi alle kan ende i armod, hvis vi ikke hjælper hinanden. Det enkelte menneske er afbildet i det store verdensbillede.

“Luk munden!” af Torben Mersholm

795 millioner mennesker skønnes at være kronisk underernærede i 2014. Det er ofte en direkte konsekvens af miljøforringelse, tørke og tab af biodiversitet. Over 90 millioner børn under fem år er faretruende undervægtige, og hver fjerde indbygger i Afrika går stadigt sulten i seng.
Kilde: FN’s Verdensmål.

 

OM MOTIVET:
Torben Mersholms værk er måske en voksen buttet person med et elastik i munden. Dette med tanke på at hvis vi alle kun spiste det vi havde brug for – så var der mindre sult og mindre krise kontra et undervægtigt menneske i den tredie verden. Altså en stemme mod overspiseri og at vi skal dele.

“Hygieia, Gudinde for sundhed og hygiejne” af Helle Rask Crawford

Siden vedtagelsen af 2015-målene er der opnået historiske resultater i reducering af børnedødelighed, i forbedring af mødres sundhed og i bekæmpelsen af HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme. Målet er at udbrede universel sygeforsikring og give adgang til sikre og effektive lægemidler samt vacciner til alle.
Kilde: FN’s Verdensmål.

 

OM MOTIVET:
Hygiea IV, udført i Bronze, kobber, emalje. Udviklingen af den medicinske videnskab har muliggjort at mennesker kan leve længere, bedre, sundere liv. Hygiejne, vaccination, penicillin, smertelindrende medicin, lægelig fødselshjælp er nogle af milepælene i medicinens historie. Forståelse af nødvendigheden for ren og steril behandling er yderst vigtig for at undgå infektioner. Allerede de gamle grækere var opmærksomme på hygiejne.

Hygieia er den græske gudinde for sundhed og hygiejne. Hun er datter af lægeguden Asclepios, hvis slange snoet om en stav symboliserer lægevidenskaben. Fra antikken til i dag har man brugt gift fra slanger i medicin. Her tapper Hygieia gift fra slangen.

“Viden er magt!” af Jens Galschiøt

I følge FN Verdens mål: Opnåelse af uddannelse af høj kvalitet for alle, bekræfter troen på, at uddannelse er en af de mest kraftfulde og gennemprøvede motorer for en bæredygtig udvikling. Dette mål skal sikre, at alle piger og drenge fuldfører en gratis primær- og sekundær skolegang inden 2030.
Kilde: FN’s Verdensmål.

 

OM MOTIVET:
På Løkken Skulptursti præsenterer Galschiøt værket: “Viden er magt.”
At illustrere FN’s verdensmål om uddannelse igennem en bog er oplagt, men alligevel sniger der sig en tvetydighed ind i værket- For hvorfor er bogen egentlig lukket? Eller måske rettere: for hvem?

“Tag lige stilling!” af Gitte Jean Kjaergaard

En styrkelse af kvinders rettigheder og muligheder, og større ligestilling er afgørende for at fremskynde en bæredygtig udvikling. Fjernelse af alle former for diskrimination mod kvinder og piger er ikke kun en grundlæggende menneskeret, men det har også en multiplikatoreffekt på tværs af alle andre udviklingsområder.
Kilde: FN’s verdensmål.

 

OM MOTIVET:
Ligestillingsmålet er vigtigt for Gitte Jean Kjaergaard, for som hun siger er det ét af målene, som kan være gældende for alt. Gitte ønsker at sætte fokus på, at vi alle er lige, selvom kvinden er fremtrædende i dette værk. Målet handler om ligestilling, og for kvinder drejer det sig om kamp, uddannelse, lidelse og overgreb. Men bag enhver kvinde står der en mand – eller er det omvendt? Det er sammen, vi arbejder på ligestilling.

“Sammen vil vi! – rent vand til alle” af Lene Purkær Stefansen

Vandmangel påvirker mere end 40 procent af verdens befolkning. Det er et alarmerende tal, som forventes at øge med de stigende globale temperaturer forårsaget af klimaændringerne. I 2011 oplevede 41 lande ”vandstress”. Ti af dem er tæt på at udtømme deres kilder med vedvarende ferskvand og må nu regne med ikke-konventionelle kilder. Tørke og ørkendannelse forværrer allerede disse tendenser. I 2050 forventes det, at hver fjerde er påvirket af tilbagevendende vandmangel.
Kilde: FN’s verdensmål.

 

OM MOTIVET:
Lene Stefansen har valgt Verdensmål 6: Rent vand og sanitet. Hun mener, at det er afgørende, at vi alle tager del i ansvaret for at passe på vores jord og vores fælles vandressourcer. Lene opfordrer til, at vi sammen tænker over vores forbrug og finder måder at sikre, at der også i fremtiden vil være rent vand og sanitet til alle i verden.

“Balancens væsen” af Robert Sigaard

Mellem 1990 og 2010 er antallet af personer med adgang til elektricitet steget med 1,7 milliarder, og da den globale befolkning fortsætter med at stige, vil efterspørgslen efter billig energi også blive større.
Kilde: FN Verdensmål

 

OM MOTIVET:
Robert Sigaard står bag verdensmål 7: Bæredygtig Energi. Søhesten sørger for bæredygtig balance på havbunden; hvert enkelt lille væsen i naturen er vigtigt for at opretholde balancen. Vi mennesker må også finde den rette balance i vores forbrug og overveje, hvordan vi bruger vores energi og ressourcer, så vi kan sørge for, at balancen ikke skubbes.

Naturen er som søhesten – både stærk og skrøbelig på samme tid. Vi må ændre den måde, vi forvalter vores energi på, for derved at styrke og dyrke balancens væsen.

“Tryghedens hule" af Dorthe Lysemose

I udviklingslandene udgør middelklassen nu mere end 34 procent af den samlede beskæftigelse – et tal, der er næsten tredoblet mellem 1991 og 2015.
Kilde: FN’s Verdensmål.

 

OM MOTIVET:
Alle skal kunne kravle ind i Tryghedens hule. Her findes ingen børnearbejde, kun leg og læring. Her findes kun anstændige job, ingen bliver skadet hverken fysisk eller psykisk – alle behandles lige.

“Harmonoia” af Brian Poulsen

Vedvarende investeringer i infrastruktur og innovation er afgørende drivkræfter for økonomisk vækst og udvikling.
Kilde: FN’s Verdensmål.

 

OM MOTIVET:
Brian Poulsen har arbejdet med FN’s Verdensmål 9 og vendt tankerne med målet. Sidder vi for tilbagelænede i vore lænestole fordi tingene bare går for godt?  Tiden er måske kommet til, at vi tager stilling og ikke lader teknikken overtage. Vi bør stoppe op og inddrage bæredygtigheden. Overveje, hvilke innovationer der er nødvendige, og hvilke vi kan undvære.
Brian Poulsens ønske er, at hans figurer skal få folk til at stoppe op, undres og overveje.

“Lucky Frog” af Rikke Stiig

De rigeste 10 procent tjener op til 40 procent af den samlede globale indkomst. De fattigste 10 procent tjener kun mellem 2 og 7 procent af den samlede globale indkomst. Ulighed er et globalt problem, som kræver globale løsninger.
Kilde: FN’s Verdensmål.

 

OM MOTIVET:
Mange steder i verden er frøen forbundet med held, helbredelse, fornyelse og frugtbarhed. Det siges, at hvis man kysser nok frøer, vil en af dem før eller siden forvandles til en prins. I eventyr repræsenterer frøen eller tudsen ofte kærligheden.

I Feng Shui er den trebenede pengefrø et symbol på velstand og rigdom, samt held i pengesager. Når der placeres en mønt i frøens mund, og frøen placeres med ryggen imod hoveddøren, siges det, at pengene let kan flyde ind i dit hjem. Den passer på de penge, du allerede har, og hjælper dig med at øge din økonomi.

“Lucky Frog” er en trebenet tudse, der skal symbolisere “Mindre ulighed i verden”. Lucky Frog har ikke en guldmønt i munden, men den har ægte guld i øjnene, hvor man også kan se tegnet “=” for mål nr. 10 i FN’s verdensmål.

“Rooftalking” af Nina Friis

Mere end halvdelen af verdens befolkning bor nu i byområder. Bæredygtig udvikling kan ikke opnås, hvis vi ikke ændrer den måde, vi bygger og styrer vores byrum.
Kilde: FN’s Verdensmål

 

OM MOTIVET:
Nina Friis fortæller, at hun gerne vil symbolisere verdensmålet med mange mennesker, der skal være med til at sætte dagsordenen for vores miljø, og at det for hende er det vigtigste, at vi skal stoppe den negative påvirkning af miljøet. Det symboliserer hun med et hus med et tag af mennesker, der titter op, for at illustrere, at vi sammen skal diskutere, hvad vi vil at vores bymiljø skal indeholde.

“Dodo” af Helle Rask Crawford

Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducere vores fodaftryk på naturen. En halvering af det globale madspild per indbygger på forhandler- og forbrugerniveau er vigtigt for at skabe mere effektive produktionsmetoder og forsyningskæder.
Kilde: FN’s Verdensmål

 

OM MOTIVET:
Skulpturen for Verdensmål 12 forestiller en Dodo. På Dodo’ens ryg står en lille pige, der kigger gennem et forstørrelsesglas. Dodoen var en meterhøj fugl fra Mauritius, først beskrevet i 1598. Den levede af frugter og nødder, kunne ikke flyve og byggede rede på jorden. Mennesker jagtede den, og importerede rotter, katte, grise og hunde åd dens æg. Fuglen var udryddet allerede i 1680.

Dodoen er således et grelt eksempel på, hvordan mennesker på kort tid kan ødelægge et miljø og dermed udrydde arter. Den lille pige på Dodo’ens ryg symboliserer håbet om, at fremtidige generationer kan evne at leve i pagt med naturen. Forstørrelsesglasset repræsenterer den videnskabelige linse, hvorigennem fortidens fejltagelser studeres, det spejl vi holder op foran os selv, og den prisme, hvorigennem vi ser mod fremtiden og håbet om en bedre verden.

For nylig har forskere sat sig for at genskabe Dodoen ud fra bevaret DNA. Måske kan Dodoen vende tilbage til Mauritius i fremtiden?

“In Our Hands” af Lisa Stevens (LisaSeaurchin)

Alle lande i verden kan se de drastiske konsekvenser af klimaforandringer. Udledningen af drivhusgasser fortsætter med at stige, og udledningen er i dag mere end 50 procent højere end niveauet i 1990.
Kilde: FN’s Verdensmål

 

OM MOTIVET:
“I vores hænder”: Vi har alle magten til at gøre noget for denne verden. Vi behøver ikke dyre, velplejede haver og oversøiske flyrejser; vi har alt, hvad vi behøver lige uden for døren, selv hvis vi bor i byen. At interessere sig for dyrelivet omkring os gavner alle og alt.

“Happy Ocean” af Max Højer Jacobsen

Over tre milliarder menneskers levebrød er afhængig af biodiversiteten i hav- og kystområder. Men i dag bliver der overfisket med omkring 30 procent, hvilket er langt over det niveau, hvor fiskebestandene kan reproducere bæredygtigt.
Kilde: FN’s Verdensmål

 

OM MOTIVET:
Skulpturen “Happy Ocean” tager udgangspunkt i Verdensmål nr. 14 om “Livet i havet”. Værket viser med kunstnerens sædvanlige humoristiske tilgang, at vi skal værne om havet, hvis vi også på sigt ønsker at møde både havskildpadder, koraller og andre vidunderlige væsener. Den skuer så smukt ud over havet, hvor den hører til, og minder os om at passe på alt levende i havet.

“Blomsterdrengen” af Søren Wullum

Vores liv er lige så afhængig af jorden som af havet i forhold til vores ernæring og vores levebrød. Skove dækker 30 procent af jordens overflade og er vitale levesteder for millioner af arter, og vigtige kilder til ren luft og vand.
Kilde: FN’s Verdensmål

 

OM MOTIVET:
Søren Wullum finder inspiration til sine værker og titler i universet af hverdagens mange paradokser og de dejlige skævheder, vi alle indeholder, blandet med en god portion humor. Det at smile og grine sammen er en gave mennesker imellem. Skulpturen “Blomsterdrengen” symboliserer symbiosen mellem menneske og natur. Vi skal passe på hinanden. Så kort og godt kan Verdensmål 15 beskrives.

“Fredsdue” af Bodil Dam

Vi lever i en verden, der i stigende grad er opdelt. Nogle regioner nyder vedvarende fred, sikkerhed og velstand, mens andre er plaget af tilsyneladende uendelige cyklusser af konflikter og vold. Dette er på ingen måde uundgåeligt, og skal løses.
Kilde: FN’s Verdensmål

 

OM MOTIVET:
Bodil Dam har fortolket Verdensmål 16 ved at skabe en skulptur af en fredsdue, der sidder på en dommerhammer, som hviler på en olivengren. Disse elementer symboliserer fred og retfærdighed. Fredsduen sidder smukt i kanten af en lysning ved Bunkerstien i Løkken.

“Globalt samarbejde” af Lisbeth Holst Gundersen (Madameholst)

Verdensmålene for bæredygtig udvikling kan kun realiseres gennem stærkt globalt engagement og samarbejde. Verden i dag er tættere forbundet end nogensinde før. Bedre adgang til teknologi og viden er en vigtig måde at dele ideer og fremme innovation.
Kilde: FN’s Verdensmål

 

OM MOTIVET:
En helt rund sten og mennesker, der sammen løfter i flok, symboliserer Verdensmål 17 og det absolutte faktum, at vi er nødt til at samarbejde globalt for at nå vores mål. Samarbejde, at løfte i flok, fællesskabet og at holde i hånd skaber en bæredygtig fremtid.

Hvad vil du gerne give din hånd til for at skabe en bæredygtig fremtid?