Spring til indhold

Lise Vestergaard

Lise Vestergaard

Den internationale billedkunstner og Street artist, Lise Vestergaard arbejder indædt for klimaet igennem sin kunst.

Lise har i Løkken lavet værkerne Blown Away i 2019 og Natures Way i 2020 i samarbejde med Kulturhus Løkken. Med endnu et samarbejde har Lise i 2022 skabt hele 17 nye værker i Løkken som hvert er tilegnet et af de 17 verdensmål. Værkerne er placeret rundt på den 6 km lange rute.

Lise bruger kunsten som bæredygtig formidler i alt hvad hun beskæftiger sig med; Alt fra offentlige udstillinger, street art til private samlinger. Og med udstillinger der udover budskabet også har til formål at indsamle midler til at støtte grønne NGO’er, eks. Verdens Skove, Plastic Change og Klimatræ. Budskaber der også skildres i genbrugskunst, TRASH ART.

 

‘Fordi det legende, kreative og bæredygtige budskab har det største potentiale…’

Med bæredygtige referencer til De 17 verdensmål

Stay rich, give with your heart

Afskaffelsen af alle former for fattigdom er fortsat en af de største udfordringer for menneskeheden. Mens antallet af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom, er halveret – fra 1,9 milliarder i 1990 til 736 millioner i 2015 – kæmper alt for mange stadig med at få opfyldt deres mest basale menneskelige behov.
Kilde: FN’s Verdensmål.

 

OM MOTIVET:
Hvad vil det egentlig sige at føle sig rig? Omsorg, medmenneskelighed og kærlighed har for mange skabt et rigere liv end de kr./øre, der står på en konto.

Feed one, if possible a hundred

795 millioner mennesker skønnes at være kronisk underernærede i 2014. Det er ofte en direkte konsekvens af miljøforringelse, tørke og tab af biodiversitet. Over 90 millioner børn under fem år er faretruende undervægtige, og hver fjerde indbygger i Afrika går stadigt sulten i seng.
Kilde: FN’s Verdensmål.

 

OM MOTIVET:
Vi skal gøre ALT hvad vi kan for at sende hjælp til områder, hvor befolkningen særligt er plaget af sult. Hvis vi blot hver gang vi køber en “coffee-to-go”, donerer et “meal-to-go” til dem der har behov, så er vi nået langt. Dette vægmaleri er netop valgt til denne lokation pga. Bryghuset, hvor der anvendes flere slags malt, byg, rug, hvede, havre og umaltet produkter.

An apple a day

Siden vedtagelsen af 2015-målene er der opnået historiske resultater i reducering af børnedødelighed, i forbedring af mødres sundhed og i bekæmpelsen af HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme. Målet er at udbrede universel sygeforsikring og give adgang til sikre og effektive lægemidler samt vacciner til alle.
Kilde: FN’s Verdensmål.

 

OM MOTIVET:
“Et barn på æbleskud er et tegn på et barn i overskud”. God ernæring, sund kost og rent drikkevand er afgørende menneskeligt behov at få opfyldt for at opnå trivsel og udvikling.

Let knowledge feed imagination

I føle FN Verndes mål: Opnåelse af uddannelse af høj kvalitet for alle, bekræfter troen på, at uddannelse er en af de mest kraftfulde og gennemprøvede motorer for en bæredygtig udvikling. Dette mål skal sikre, at alle piger og drenge fuldfører en gratis primær- og sekundær skolegang inden 2030.
Kilde: FN’s Verdensmål.

 

OM MOTIVET:
Det siges at fantasi og forstillingsevne er mere vigtig end viden. Måske er balancen en god kombination af disse. 
Motivet er lavet på en væg ved Løkkenskole, centrum for læring og formidling.

A glance of equality

En styrkelse af kvinders rettigheder og muligheder, og større ligestilling er afgørende for at fremskynde en bæredygtig udvikling. Fjernelse af alle former for diskrimination mod kvinder og piger er ikke kun en grundlæggende menneskeret, men det har også en multiplikatoreffekt på tværs af alle andre udviklingsområder.
Kilde: FN’s verdensmål.

 

OM MOTIVET:
Dette vægmaleri er et motiv af en pige i hvis solbriller der er reflekteret en tekst. Teksten er “Ligestilling er enhvers menneskesret”. Det burde ikke være nødvendigt at tale om ligestilling mellem kønnene, en refleksion om at alle er mennesker og må behandle hinanden med respekt uanset køn, alder, baggrund og nationalitet.

No water, no green, no blue

Vandmangel påvirker mere end 40 procent af verdens befolkning. Det er et alarmerende tal, som forventes at øge med de stigende globale temperaturer forårsaget af klimaændringerne. I 2011 oplevede 41 lande ”vandstress”. Ti af dem er tæt på at udtømme deres kilder med vedvarende ferskvand og må nu regne med ikke-konventionelle kilder. Tørke og ørkendannelse forværrer allerede disse tendenser. I 2050 forventes det, at hver fjerde er påvirket af tilbagevendende vandmangel.
Kilde: FN’s verdensmål.

 

OM MOTIVET:
Vi må begrænse vores vandforbrug, tænke på at bruge mindre –  både når vi børster tænder, vasker op og vasker tøj.

Enlightenment

Mellem 1990 og 2010 er antallet af personer med adgang til elektricitet steget med 1,7 milliarder, og da den globale befolkning fortsætter med at stige, vil efterspørgslen efter billig energi også blive større.
Kilde: FN Verdensmål

 

OM MOTIVET:
Den mest bæredygtige energi er dog den vi ikke bruger… SLUK

A Childs job is to play and have fun

I udviklingslandene udgør middelklassen nu mere end 34 procent af den samlede beskæftigelse – et tal, der er næsten tredoblet mellem 1991 og 2015.
Kilde: FN’s Verdensmål.

 

OM MOTIVET:
“The most important job is to play and have fun”…
Om at give børn rum til at lege og plads udfoldelse, ja, lade børn være børn, må for barnet være det vigtigste opgave. Vægmaleriet af barnet der gynger, er placeret med omtanke på en af byens legepladser: Markedspladsen.

Connecting people

Vedvarende investeringer i infrastruktur og innovation er afgørende drivkræfter for økonomisk vækst og udvikling.
Kilde: FN’s Verdensmål.

 

OM MOTIVET:
Drengen er symbol på BÆREDYGTIGHED.
Hvor stor en byrde fremtidens generationer skal bære, afhænger af vores handlinger i dag!

Sharing is caring

De rigeste 10 procent tjener op til 40 procent af den samlede globale indkomst. De fattigste 10 procent tjener kun mellem 2 og 7 procent af den samlede globale indkomst. Ulighed er et globalt problem, som kræver globale løsninger.
Kilde: FN’s Verdensmål.

 

OM MOTIVET:
Motivet ved verdensmål nr. 10 er det eneste af de 17 verdensmålsværker på ruten, der ikke forestiller et barn. Motivet viser en kat og en fugl med hver sin halvdel af en pengeseddel i munden. Som et gammelt ordsprog siger: Den der gemmer til katten, gemmer til natten.

How much space does a human need

Mere end halvdelen af verdens befolkning bor nu i byområder. Bæredygtig udvikling kan ikke opnås, hvis vi ikke ændrer den måde, vi bygger og styrer vores byrum.
Kilde: FN’s Verdensmål

 

OM MOTIVET:
Skal vi være flere der bor på samme plads, eller skal vi til at leve på mindre plads? Eller skal vi ligesom Elon Musk kigge mod helt andre himmelstrøg?

Local crops

Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducere vores fodaftryk på naturen. En halvering af det globale madspild per indbygger på forhandler- og forbrugerniveau er vigtigt for at skabe mere effektive produktionsmetoder og forsyningskæder.
Kilde: FN’s Verdensmål

 

OM MOTIVET:
Det bedste vi kan gøre for at mindske vores CO2-aftryk, er at mindske vejen fra jord til bord og bruge vores lokale afgrøder.

Back to nature

Alle lande i verden kan se de drastiske konsekvenser af klimaforandringer. Udledningen af drivhusgasser fortsætter med at stige, og udledningen er i dag mere end 50 procent højere end niveauet i 1990.
Kilde: FN’s Verdensmål

 

OM MOTIVET:
Det er på tide at vi lever i pagt med naturen. Tilbage til naturen.

Teach a man to fish, you’ll feed him for a lifetime

Over tre milliarder menneskers levebrød er afhængig af biodiversiteten i hav- og kystområder. Men i dag bliver der overfisket med omkring 30 procent, hvilket er langt over det niveau, hvor fiskebestandene kan reproducere bæredygtigt.
Kilde: FN’s Verdensmål

 

OM MOTIVET:
Hvordan kan vi fordre til forsvarligt fiskeri? Motivet forestiller en dreng, der fisker. Lær et menneske at fiske forsvarligt, og vi vil have mad til hele livet.

No water, no green, no blue

Vores liv er lige så afhængig af jorden som af havet i forhold til vores ernæring og vores levebrød. Skove dækker 30 procent af jordens overflade og er vitale levesteder for millioner af arter, og vigtige kilder til ren luft og vand.
Kilde: FN’s Verdensmål

 

OM MOTIVET:
Stop tabet af biodiversitet. Hvis vi ikke har vand, har vi ikke alt det grønne som vores insekter kan leve af. Og vi har heller ikke vores blå planet.

Calling peace

Vi lever i en verden, der i stigende grad er opdelt. Nogle regioner nyder vedvarende fred, sikkerhed og velstand, mens andre er plaget af tilsyneladende uendelige cyklusser af konflikter og vold. Dette er på ingen måde uundgåeligt, og skal løses.
Kilde: FN’s Verdensmål

 

OM MOTIVET:
Den lille pige ved tunnelen  modtager et budskab fra drenge i verdensmål nr. 17. Den røde tråd er “Peace”, “Love” og “Friendship”.

 

Peace, love and friendship

Verdensmålene for bæredygtig udvikling kan kun realiseres gennem stærkt globalt engagement og samarbejde. Verden i dag er tættere forbundet end nogensinde før. Bedre adgang til teknologi og viden er en vigtig måde at dele ideer og fremme innovation.
Kilde: FN’s Verdensmål

 

OM MOTIVET:
Dette motiv er kombineret med verdensmål nr. 16. Det handler om fred og det handler om at styrke partnerskaber.